Päike

Innovatiivsus on kõige alus. Me soovime, et me saaks elada planeedil Maa nii kaua kui võimalik. Koroona ajad on muutund me elu trastiliselt. Vanemaealised inimesed on hinganud tokislisi aineid meie keskkonnast juba pikemat aega. Selle tõttu on vanemaealiste suremus ka suurem kasvõi juba paneedmia pärast. Üli oluline on selletõttu keskkonasäästlik elamine. Kõige toksilisemad ained on meie maailmas esmalt tulnud päikeselt mis on 156 106 368 kilomeetrit meist eemal. Hiljem on maailma avastatud uraani. Uraani leidub ka päikesel. Et seda planeedil Maa neutraliseerida selleks kulub 24 000 aastat. See on ligi 24 põlvkonda, kui inimene elaks 100 aastaseni. See on tohutu aeg, mis kulub antud toksilise aine lagundamiseks. Selleks, et uraani lagundada ja keskonnasäästlikust kiirendada oleks vaja kiiremaid meetodeid. Eesmärk ei ole mitte saavutada immuunsust, mille on kogunud vanemaealine generatsioon, kelle suremus pandeemia tõttu on kordades suurem, kui nooremal generatsioonil. Oluline on saavutada puhtus maailmas – et me ei hingaks iga sekund väljas olles sisse heitgaase ja muid keemilisi aineid. Oluline ei ole mitte immuunsuse saavutamine vaid organismi värskena hoidmine. Investeerimine keskkonda läbi IT tehnoloogiliste lahenduste aitab sellist olukorda saavutada. Elame väga kiiresti arenevas IT maailmas. Selle jaoks on olemas OÜ Ecofellow- igale ökoloogilisele probleemile leiab digitaalse lahenduse. OÜ Ecofellow siiralt loodab, et suudame saavutada antud eesmärgi ning inimese eluiga tunduvalt pikeneks.

et